کد پیگیری

برای پیگیری ارسال سفارش خود در صورتی که از روش ارسال چاپار یا تیپاکس استفاده کرده اید با کلیک روی لینک زیر کد پیگیری که از طرف سامانه برای شما ارسال شده است را وارد نمایید تا اطلاعات حمل برایتان نمایش داده شود

  • تیپاکس:https://tipaxco.com/tracking
  • چاپار: https://chaparnet.com/track/

اگر برای ارسال سفارش خود از پست استفاده کردید در ابتدا وارد بخش سفارشات خود شوید 

کد پیگیری پست رسان را کپی کنید

داخل لینک زیر وارد کنید

  • پست رسان:http://www.postresan.com/tracking

حالا این کد پیگیری که به شما میدهد را در در این لینک زیر وارد نمایید تا وضعیت سفارش شما را نشان دهد

  • پستhttps://tracking.post.ir/